Velimir Visković o erotici u hrvatskoj književnosti od moderne do danas

Janko Polić Kamov svojim zbirkama pjesama (Psovka, 1907; Ištipana hartija, 1907), dramama, novelama i osobito romanom Isušena kaljuža (pisanom 1906–09; objavljenom 1957) unosi posve nov duh u književni tretman erotizma: progovara o dotad tabuiranim temama poput homoseksualizma i incesta, zagovara odbacivanje građanskih konvencija u odnosima među spolovima. Zanimanje za opsceno, za patologiju erotizma unutar obitelji te inovativna, protoavangardistička pripovjedna tehnika učinili…

Nastavi

Mirko Tomasović o erotici u hrvatskoj književnosti od antike do moderne

Riječ erotika dolazi od imena grč. boga ljubavi Erosa (Ἔρως; lat. Amor). Kao književnoznanstvena etiketa sve do XX. st. odnosi se na svu ljubavnu književnost, dok se u novije doba erotskima nazivaju književni tekstovi obilježeni očitovanjem tjelesnih, senzualnih pobuda prema objektu ljubavi, ženi ili muškarcu. U antici su pjesnički ljubavni tekstovi bili u velikoj mjeri erotizirani, kako u Helena (Anakreont, Sapfo),…

Nastavi